Thông tin, dịch vụ từ các đơn vị

Đơn vị: ngành chính sách quân đội

Lựa chọn danh mục tìm kiếm

Lựa chọn danh mục tìm kiếm

Kết quả tìm kiếm

STT Ký hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu
707/TT-QP 1996-04-13 Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng làm công tác lưu trữ
1173/QĐ/QP 1997-09-03 Thực hiện một số chế độ đối với học viên đào tạo trong các trường quân đội
1183/QĐ-BQP 1997-09-05 Ban hành quy định chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm và chế độ bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật
856/LC-CS-TC 1997-10-23 Thực hiện Quyết định số 1183/QĐ-BQP ngày 5/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc ban hành quy định chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm và chế độ bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật
02/1998/NĐ-CP 1998-01-06 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng
2076/1998/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC 1998-07-08 Hướng dẫn thực hiện một số chế độ chính sách đối với Bộ đội Biên phòng
79/1999/QĐ-BQP 1999-01-16 Một số chế độ đối với lực lượng vận hành, bảo quản, sửa chữa hệ thống cáp quang quân sự Bắc Nam
306/2000/QĐ-BQP 2000-03-09 Quy định chế độ trợ cấp đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng hy sinh, từ trần, bị thương, bị tai nạn không thuộc đối tượng được bồi thường lao động
14/2004/TT-BQP 2004-02-16 Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường và trợ cấp đối với quân nhân, công chức, công nhân viên quốc phòng và lao động hợp đồng bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
35/2004/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC 2004-03-24 Sửa đổi, bổ sung một số điểm tại Thông tư liên tịch số 2076/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 08/7/1998 của Liên bộ Quốc phòng-Lao động-Thương binh và Xã hội-Tài chính về hướng dẫn thực hiện một số chế độ chính sách đối với Bộ đội Biên phòng
857/QĐ-TM 2004-07-30 Thực hiện chế độ phụ cấp chức vụ trưởng ban nghiệp vụ kiểm soát quân sự
205/2004/QĐ-TTg 2004-12-10 Thực hiện một số chính sách, chế độ đối với cán bộ cao cấp
204/2004/NĐ-CP 2004-12-14 Chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
05/2005/TT-BNV 2005-01-05 Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức
11/2005/TTLT-BNV-BLĐ-TB và XH-BTC-UBDT 2005-01-05 Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực