angle-left null nghi-dinh-02/1998/nd-cp:-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-phap-lenh-bo-doi-bien-phong

Thông tin, dịch vụ từ các đơn vị

Đơn vị: ngành chính sách quân đội

Nghị định 02/1998/NĐ-CP: Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng

Ký hiệu văn bản 02/1998/NĐ-CP
Trích yếu nội dung Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng
Loại văn bản 4
Lĩnh vực 3
Cơ quan ban hành 2
Người ký Phan Văn Khải
Ngày ban hành 06 thg 1 1998 - 00:00:00
Ngày hiệu lực
Tải tệp nội dung

Download File