angle-left null quyet-dinh-1173/qd/qp:-thuc-hien-mot-so-che-do-doi-voi-hoc-vien-dao-tao-trong-cac-truong-quan-doi

Thông tin, dịch vụ từ các đơn vị

Đơn vị: ngành chính sách quân đội

Quyết định 1173/QĐ/QP: Thực hiện một số chế độ đối với học viên đào tạo trong các trường quân đội

Ký hiệu văn bản 1173/QĐ/QP
Trích yếu nội dung Thực hiện một số chế độ đối với học viên đào tạo trong các trường quân đội
Loại văn bản 4
Lĩnh vực 2
Cơ quan ban hành 4
Người ký Thượng tướng Nguyễn Trọng Xuyên
Ngày ban hành 03 thg 9 1997 - 00:00:00
Ngày hiệu lực 03 thg 9 1997 - 00:00:00
Tải tệp nội dung

Download File