angle-left null quyet-dinh-1183/qd-bqp:-ban-hanh-quy-dinh-che-do-phu-cap-doc-hai,-nguy-hiem-va-che-do-boi-duong-doc-hai-bang-hien-vat

Thông tin, dịch vụ từ các đơn vị

Đơn vị: ngành chính sách quân đội

Quyết định 1183/QĐ-BQP: Ban hành quy định chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm và chế độ bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật

Ký hiệu văn bản 1183/QĐ-BQP
Trích yếu nội dung Ban hành quy định chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm và chế độ bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật
Loại văn bản 5
Lĩnh vực 2
Cơ quan ban hành 4
Người ký Thượng tướng Nguyễn Trọng Xuyên
Ngày ban hành 05 thg 9 1997 - 00:00:00
Ngày hiệu lực 05 thg 9 1997 - 00:00:00
Tải tệp nội dung

Download File