angle-left null thong-tu-707/tt-qp:-huong-dan-thuc-hien-che-do-phu-cap-doc-hai-doi-voi-quan-nhan,-cong-nhan-vien-chuc-quoc-phong-lam-cong-tac-luu-tru

Thông tin, dịch vụ từ các đơn vị

Đơn vị: ngành chính sách quân đội

Thông tư 707/TT-QP: Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng làm công tác lưu trữ

Ký hiệu văn bản 707/TT-QP
Trích yếu nội dung Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng làm công tác lưu trữ
Loại văn bản 6
Lĩnh vực 3
Cơ quan ban hành 4
Người ký Thượng tướng Nguyễn Trọng Xuyên
Ngày ban hành 13 thg 4 1996 - 00:00:00
Ngày hiệu lực
Tải tệp nội dung

Download File