Thông tin, dịch vụ từ các đơn vị

Đơn vị: ngành chính sách quân đội

Thông tin liệt sĩ

Thông tin mộ liệt sĩ

Kết quả tìm kiếm

STT Họ và Tên Năm sinh Quê Quán Ngày hi sinh Nơi hi sinh Nơi an táng
Nguyễn Ngọc Anh 1960 1983-12-19 Nghĩa trang: Sầm Rông 2 Nghĩa trang: Sầm Rông 2
Huỳnh Hoàng Anh 1964 1984-06-30 Nghĩa trang Siêm Riệp Nghĩa trang Siêm Riệp
Lương Phổ Anh 1963 1985-03-09 Nghĩa trang Sầm Rông Nghĩa trang Sầm Rông
Trần Văn Anh 1942 1967-03-27 (78-46)09 Đắc Tô 1/100000 (78-46)09 Đắc Tô 1/100000
Trần Văn Anh 1942 1965-03-27 (78-46)09 Đắc Tô 1/100000 (78-46)09 Đắc Tô 1/100000
Nguyễn Thị Kim Anh 1936 Gia đình chôn cất Gia đình chôn cất
Phạm Duy Anh 1943 1972-10-17 Gia Bình, Trảng Bàng, Tây Ninh Gia Bình, Trảng Bàng, Tây Ninh
Hoàng Anh 0 , ,
Nguyễn Văn Anh 1948 1970-07-07 , ,
Nguyễn Ngọc Anh 1942 1965-08-28 , ,
Đinh Bá Anh 1956 1975-04-28 , ,
Nguyễn Ngọc Anh 1948 1975-06-29 Căn cứ thiết giáp Long Bình Căn cứ thiết giáp Long Bình
Lê Ngọc Anh 1948 1968-02-07 , ,
Trần Văn Anh 1943 1969-08-08 , ,
Đỗ Thịnh Anh 1942 1969-11-16 K50 Campuchia K50 Campuchia